Autor:

Rok návrhu:

Realizace:

Libor Kodl III.

2014

2015

Altán Sluštice

Vzdušný altán byl nejprve navržen z oceli a dřeva. Díky požadavkům klienta na soukromí se návrh změnil a dvě stěny se uzavřely.