Autor:

Rok návrhu:

Realizace:

Libor Kodl III., Marie Gelová

2014-

2015-

Úpravy dvora ve Vězeňské ulici

Ve vnitrobloku ve Vězeňské ulici v Praze na Starém Městě se nacházela stará dílna, později ateliér. Stavba byla v dezolátním stavu, a tak se rozhodlo zpracovat variantní studii na adaptaci dvora. Z původních asi šesti variant zůstaly ve hře dvě - jedna s poněkud aktivnějším využitím (petang, plátno na promítání, grilování) a druhá relaxační - vítězná. Dílna byla stržena a nahrazena zahradním domkem pro skladování nářadí, kol a kočárků a původní zpevněná plocha se osází nenáročnou různorodou zelení...