Autor:

Rok návrhu:

Realizace:

Jiří Kodl

po 1918

1928 - 1930

Základní a mateřská škola nám. Svobody, Praha 6

Škola byla slavnostně otevřena 28. září 1930 za účasti primátora měst pražských Dr. Karla Baxy a místního starosty p. J. Čecha. Odděleně byli vyučováni chlapci a dívky, o čemž svědčí i dosud dochované nápisy na portálech dveří. Podrobnosti připravujeme.