Autor:

Rok návrhu:

Realizace:

Libor Kodl III.

2013

studie

RADNICE LITOMYŠL

Návrh novostavby MÚ (radnice) v Litomyšli pro cca 100 osob. Jedná se o ověřovací studii pro budoucí záměr města. Hlavní koncepce vychází z propojení historického centra s novou budou radnice, která bude sama o sobě vyvrcholením cesty. Budova sama sobě tvoří náměstí jako prostor nezbytný pro reprezentativní hodnotu radnice.