Projektové dokumentace

Pro provedení stavby je potřeba několik druhů, resp. stupňů dokumentace. Ten nejdůležitější a často opomíjený je tzv. studie. V této fázi se zhmotní vaše představy a naše nápady v jednoduché dispoziční schéma a vizualizace vnějšího vzhledu. Na rozdíl od jiných ateliérů věnujeme především studii nejvíce času, protože právě ta rozhoduje o kvalitě a spokojenosti vašeho bydlení.

 

Další dva stupně - dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) jsou klíčové především pro komunikaci s úřady. Tyto dokumentace již definují stavbu poměrně přesně, co se rozměrů a umístění na pozemku týká. DSP děláme zpravidla tak, aby průměrně zručná stavební firma byla schopná jednodušší stavby postavit bez dalších stupňů dokumentace, i když to nedoporučujeme.

 

Teprve prováděcí dokumentace totiž jasně definuje všechny detaily, které jsou obzvláště u pasivních domů velice komplikované a většina dělníků na stavbě je bohužel provádět neumí, což vede často k nevratným poruchám stavby. Součástí tohoto stupně je rovněž výpis stavebních prvků, který vám pomůže s naceněním a objednávkami.

 

Dokumentace pro výběr dodavatele definuje konkrétní parametry (jakost, rozměry,...) pro jednotlivé části stavby. Je podmínkou pro vypsání výběrového řízení na dodavatele tak, aby výběr opravdu odpovídal vašim požadavkům. Byť se to nezdá, touto fází se dají na případné absenci víceprací a nekvalitních či nechtěných materiálů ušetřit desetitisíce.

 

V ideálním případě pak spolupráce pokračuje návrhem a vizualizací interiéru. Právě drobné detaily, jenž v této fázi vzniknou, činí rozdíl mezi kvalitním a průměrným.