Autor:

Rok návrhu:

Realizace:

Jan Kodl

1890

1891 - 92

RD PÍSEK

Vlastní neorenesanční dům z konce 19. stol. s alegorickými malbami Mikoláše Alše nejlépe vystihuje následující citace:

 

„Jako každoročně podniká se i letos větší počet nových staveb v našem městě. Především obrací se pozornost obecenstva ku stavbě p. inženýra Kodla na Pražském předměstí, p. inženýr postavil na dřívějším místě „Národní pivnice“ jednopatrový dům, na němž právě provádí zevnější velice bohatou výzdobu facadní. Celé průčelí zdobeno bude sgraffiti, v meziokní pak umístěny čtyři allegorie uměle malované na plechu známým českým malířem Mikolášem Alešem. Celek tvořiti bude dojem velice harmonický a bude novou ozdobou našeho města.“

 

(Otava 19, ročník 14, 6.5.1892)

 

Originály Alšových alegorií jsou dnes uložené v Prácheňském muzeu v Písku, sgrafitové malby byly v nedávné minulosti restaurovány, stejně jako celá fasáda domu, která utrpěla po povodni v roce 2002.

 

Detaily připravujeme.