Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.

 

PENB i energetický štítek zhotovujeme již do 1 týdne od 3.500,- Kč.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (318/2012 Sb.) povinnou součástí dokumentace při:

 

- výstavbě nových budov

- větších změnách dokončených budov (např. při výměně oken, zateplení)

- prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí

Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let.