PŘEVOD NA SVJ

K procesu transformace z družtevního bytu na byt v osobním vlastnictví (společenství vlastníků jednotek) je třeba zhotovit zjednodušený plánek domu s vyznačením jednotlivých bytových jednotek a smlouvu mezi jednotlivými vlastníky nemovitosti. Naše studio zajišťuje všechny tyto služby včetně právního poradenství a projednání záležitosti na katastru nemovitostí.

 

Hlavní výhody SVJ v porovnání s družstevním bydlením:

 

- Byt je váš, nikoli družstva, tzn. že o jakémkoliv využití bytu rozhodujete vy sami - můžete ho pronajmout, prodat, darovat jen dle vašeho svobodného rozhodnutí. Nepotřebujete svolení družstva.

 

- Na rekonstrukci, modernizaci či přestavbu nemusíte žádat o souhlas družstvo.

 

- Prodejní cena bytu v osobním vlastnictví je o 10 - 15% vyšší než cena družstevního bytu.

 

- Na byt si můžete vzít hypotéku, což u družstevního vlastnictví nejde.

 

- Byt můžete darovat nebo prodat vícero osobám či jej odkázat více dědicům, kteří jsou zapsáni jako majitelé na katastru nemovitostí. U družstevních bytů je takto zapsáno družstvo jako podnikatelský subjekt. Pro každou bytovou jednotku je možné mít pouze jednoho člena družstva (nebo manželský pár). V případě úmrtí, pak probíhá složité a zdlouhavé dědické řízení včetně poskytování bytových náhrad. Dědic se pak o členství v družstvu musí většinou sám přihlásit, jinak byt propadne ve prospěch družstva.

 

- Při zadlužení a bankrotu družstva nevhodným hospodařením bez kontroly, resp. při nucené exekuci družstva přijdete i vy o svá práva k bytu.