Digitalizace, zaměřování

Zaměření popisuje současný stav budovy, který převádíme do digitálního formátu dwg, dgn, pdf jako podklad pro další práce a dokumentace. Zaměření je možné kromě projektů použít jako pasport budovy. K zaměření používáme laserový měřič s vysokou přesností. Rovněž provádíme převod ručně kreslených výkresů na výkresy digitální.