Autor:

Rok návrhu:

Realizace:

Libor Kodl III.

2008

studie

Aula při gymnáziu Arabská

Gymnázium Arabská se nachází v Nebušicích, tedy na samé hranici mezi brutální socialistickou zástavbou a pražskou naturální perlou - Divokou Šárkou. Právě proto jsem od samého začátku hledal inspiraci v přírodě, hledal způsob, jak vnést trochu pestrosti do stereotypu této čtvrti, školy, trávení času v prostorách ústavu. Aula jakoby ukápla ze šáreckého údolí do civilizace… Vzhledem k možnostem věku informací je aula s kapacitou 880 míst řešena jako víceúčelová budova schopná provozu zcela nezávislého na škole, např. konferencí, setkání a prezentací společností evropského formátu. Je vybavena dvěma menšími konferenčními sály o kapacitě 20 a 80 míst (možno využít pro „workshopy“), vlastním „buffe“, zázemím pro catering, několika předváděcími boxy, salónky s digitální technikou. Široké zázemí u podia, mobilní plátno a tabule a zásuvná katedra umožňují kompaktně měnit posluchárnu na divadelní či konzertní sál. Citlivě je řešen vstup do budovy, jenž je zároveň i novým vstupním vestibulem do školy, což je podnětem k rekonstrukci stávajících šaten a vytvoření evropského standardu - samostatných skříněk. Interiér auly je tvořen s maximálním důrazem na příjemnost pobytu zde. Obrovská volná prostranství v kombinaci s četnou florou, vodním dílem v centru dispozice a barevným průsvitem slunce učiní z ústavu místo, kde budou lidé s radostí trávit svůj volný čas a setkávat se s přáteli.